Reklama
Reklama

Od sierpnia dużo zmian ZTM. M. in. uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi pojadą za darmo

fot. ZTM

Rada Miasta Poznania zdecydowała również, że uprawnienie do zakupu atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego będzie przysługiwało mieszkańcom wszystkich gmin, także spoza powiatu poznańskiego, objętych porozumieniem międzygminnym. Zmian jest jeszcze więcej.

Podjęta we wtorek, 9 lipca uchwała dotycząca uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy liniami organizowanymi przez ZTM ma na celu między innymi uporządkowanie i ujednolicenie, a także doprecyzowanie zapisów dotyczących uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach organizowanych przez ZTM. Najważniejszymi zmianami, które wprowadzili radni w związku z coraz częstszym przekraczaniem granic powiatu poznańskiego przez linie autobusowe, jest jednak rozszerzenie uprawnień do bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych oraz zakupu korzystnych cenowo biletów okresowych: Biletu Metropolitalnego oraz Biletu Seniora. Jednocześnie prawo do ulgowych przejazdów uzyskają osoby korzystające ze świadczenia "Mama 4 plus" - informuje Agnieszka Smogulecka z ZTM.

Praktyczny zawód w 2 lata! Niskie czesne! Sprawdź! Technik Usług Kosmetycznych w 2 lata! Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa!
REKLAMA

Od sierpnia bez konieczności zakupu biletu będą mogli podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu. Uprawnienie to będzie obowiązywało we wszystkich strefach taryfowych ZTM - na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem - dodaje Smogulecka.

Ponadto zmieniony został też zapis dotyczący ulgi 50 proc. dla absolwentów szkół średnich spoza Poznania i gmin objętych porozumieniem transportowym. W związku z brakiem możliwości weryfikacji statusu absolwenta, skorygowano obecny zapis: Od sierpnia na podstawie biletów ulgowych będą mogli podróżować "uczniowie szkół ponadpodstawowych aż do 30 września roku, w którym ukończą 20 rok życia, na podstawie legitymacji szkolnej" - tłumaczy Smogulecka.

Zmiany dotyczą też osób uprawnionych do zakupu Biletu Metropolitalnego. Obecnie mogą z niego korzystać osoby mieszkające w Poznaniu lub gminie powiatu poznańskiego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą w Poznaniu lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód). Od 1 sierpnia br. Bilet Metropolitalny będą mogli kupować mieszkańcy z wszystkich gmin objętych porozumieniem transportowym, także spoza powiatu poznańskiego.

Ponadto Bilet Seniora dla osób, które ukończyły 65 rok życia, który do tej pory przysługiwał tylko osobom zamieszkałym na terenie Poznania lub gminy powiatu poznańskiego znajdującej się w porozumieniu międzygminnym - od sierpnia będą mogli kupować również mieszkańcy innych gmin objętych porozumieniem. Co ważne z Biletem Seniora nadal będzie można podróżować tylko w strefie A.

Wprowadzona została też ulga 50 proc. oraz uprawnienia do Biletu Metropolitalnego z ulgą dla osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4 plus). Świadczenie pełni rolę rekompensującą brak emerytury dla osób (głównie matek), które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu miały ograniczone możliwości wykonywania pracy zawodowej a jego wysokość odnosi się do wysokości najniższej emerytury, dlatego zaproponowano uprawnienia w komunikacji miejskiej podobne do tych, jakie posiadają osoby pobierające emeryturę - tłumaczy Smogulecka.

To nie wszystkie zmiany. Kolejną jest też wprowadzenie we wszystkich strefach, a nie tylko w Poznaniu, możliwości bezpłatnej komunikacji w czasie smogu (przekroczenia poziomu PM10). Postanowiono również zmodyfikować zapisy dotyczące Honorowych Dawców Krwi.

W związku z różnymi wzorami legitymacji HDK ograniczono dokumenty uprawniające do ulgi do legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I oraz II stopnia wraz z ważnym dowodem tożsamości. Dzięki temu zostanie ograniczona liczba dokumentów, jakie musi okazywać Zasłużony Honorowy Dawca Krwi w czasie kontroli lub w Punkcie Obsługi Klienta oraz nie będzie dochodziło do sytuacji, w których, mimo że dawca posiada legitymację HDK, to nie wynika z niej ilość oddanej krwi. Ponadto wprowadzono zapis, dzięki któremu Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia, opłacający podatek dochodowy w Poznaniu lub jednostce samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, będzie mógł zakupić "Bilet Metropolitalny z ulgą" - kończy Smogulecka.

Zmiany dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Reklama

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem
29℃
19℃
Poziom opadów:
0.2 mm
Wiatr do:
14 km
Stan powietrza
PM2.5
6.03 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro