blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku
ok
2
not ok
4
liczba odsłon: 703
Pięćdziesiąt lat temu w Gnieźnie i Poznaniu, pierwszych stolicach Polski, rozpoczęły się główne, kościelne uroczystości związane z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Równocześnie władze komunistyczne zainaugurowały konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dziś, kiedy obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski, warto przypomnieć te wydarzenia.

Pierwszy Sekretarz kontra Prymas Tysiąclecia

W październiku 1956 r. na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanął Władysław Gomułka, co miliony Polaków odebrały jako zapowiedź liberalizacji systemu i budowy „polskiej drogi” do socjalizmu. W napiętych do tej pory stosunkach państwo-Kościół, nastąpiło pewne odprężenie, choć nie trwało ono długo. Z internowania powrócił prymas Stefan Wyszyński, a wszyscy biskupi wrócili do swych diecezji. 


1. Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński.


Władze zgodziły się na powstanie Komisji Wspólnej, w której zasiadać mieli przedstawiciele rządu i Episkopatu. Do szkół powróciły lekcje religii, a władze kościelne podjęły próbę odzyskania nieruchomości należących wcześniej do zgromadzeń zakonnych. Ważnym posunięciem władzy było anulowanie niezwykle restrykcyjnego dekretu O obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych z 9 lutego 1953 r. i uchwaleniu nowego, znacznie bardziej liberalnego i łagodniejszego w wymowie dekretu O organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Co prawda, wpływanie organów państwa na obsadzanie parafii i diecezji Kościół uznawał za sprzeczną z prawem ingerencję państwa w sprawy wewnątrzkościelne, ale pewne złagodzenie dotychczasowych rozwiązań, dawało nadzieję na dalszą liberalizację systemu. 


Nadzieje na poprawę położenia Kościoła w PRL rozwiały się jednak szybko i już od 1958 r. można mówić o ponownym zaostrzeniu kursu, choć tak naprawdę zasady polityki wyznaniowej państwa pozostały niezmienne i polegały na eliminacji Kościoła z życia społecznego i stopniowej laicyzacji kraju. W pierwszej kolejności władze państwowe podjęły walkę o usunięcie religii ze szkół pod hasłem przestrzegania zasady świeckości szkoły, jednakże głównym powodem wyrzucenia religii ze szkół, była chęć ograniczenia wpływu duchownych na dzieci i młodzież.


Kolejnym elementem walki władz PRL z Kościołem były ograniczenia w zakresie budownictwa kościelnego. Początkowo Kościół uzyskał zgodę na budowę nowych świątyń, ale od 1958 r. władze państwowe zaczęły wycofywać się z poprzednich zobowiązań. W parze z ograniczeniem budownictwa kościelnego, szło odbieranie Kościołowi nieruchomości poniemieckich przejętych na Ziemiach Odzyskanych po zakończeniu II wojny światowej. Do prawdziwej konfrontacji pomiędzy Kościołem a władzą komunistyczną doszło z okazji Millenium Chrztu Polski w 1966 roku.


Przygotowania do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski rozpoczęto już dziewięć lat przed planowanymi uroczystościami. 3 maja 1957 r. Prymas Wyszyński ogłosił program Wielkiej Nowenny, czyli szerokiej akcji duszpasterskiej mającej przygotować naród do obchodów millenijnych, umocnić wiarę, przeciwstawić się ateizacji prowadzonej przez władze państwowe i wzmocnić Kościół, osłabiony po wojnie i epoce stalinizmu. Władza widziała w Wielkiej Nowennie drogę ku umocnieniu katolicyzmu i przejaw antysocjalistycznej polityki prymasa. Oczywiście, wkrótce postanowiono przeciwstawić się jej z całą mocą. Okazją do konfrontacji z Kościołem było słynne orędzie biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., zakończone słowami „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Władza zaatakowała gwałtownie Kościół, oskarżając go o sprzyjanie „zachodnioniemieckim rewizjonistom” i zdradę interesów polskich. Przeprowadzono w związku z tym szeroką akcję propagandową skierowaną przeciwko episkopatowi. Trzeba jedna przyznać, że spora część narodu, nawet ludzie wierzący, a także niższe duchowieństwo, z niezrozumieniem przyjęło orędzie. Pamięć o wojnie była jeszcze zbyt świeża, a Niemcom z trudem przychodziło pogodzić się z granicami na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dziś z perspektywy czasu widać jednak, że orędzie stanowiło ważny krok na drodze do pojednania polsko-niemieckiego.    


2. Arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek, jeden z inicjatorów Orędzia.


Gniezno i Poznań

Dla organizatorów obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski było jasne, że Gniezno i Poznań, jako prastare grody piastowskie, powinny zająć szczególne miejsce w planowanych uroczystościach. Oczywiście, nie sposób ustalić, gdzie książę Mieszko wraz z dworem przyjął chrzest. Według tradycji, miało to miejsce w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r., zatem, główne obchody milenijne powinny się odbyć również w kwietniu. 11 stycznia 1965 r. arcybiskup poznański ks. Antoni Baraniak, powołał Komitet Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w Archidiecezji Poznańskiej. Oficjalnie 9 kwietnia 1966 r. w Wielką Sobotę w katedrze gnieźnieńskiej ogłoszono zakończenie Wielkiej Nowenny i rozpoczęcie obchodów Millenium Chrztu Polski. Specjalnym gościem uroczystości miały być papież Paweł VI, ale władze nie zgodziły się na to. 


3. Arcybiskup Antoni Baraniak i papież Paweł VI.


Obchodom milenijnym w archidiecezji poznańskiej miała towarzyszyć kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, pielgrzymująca od 1957 r. po wszystkich polskich parafiach. Warto dodać, że obraz ten został poświęcony przez samego papieża Piusa XII.


Obchody milenijne w skali ogólnopolskiej rozpoczęły się 9 kwietnia, natomiast początek centralnych uroczystości miał miejsce w Gnieźnie 14 grudnia, a zatem dokładnie w tysiąc lat od momentu chrztu Mieszka I, jeśli wierzyć tradycji. Cały episkopat zjechał do Gniezna, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej sesji planarnej Konferencji Episkopatu Polski. Przez dwa kolejne dni odbywały się nabożeństwa, procesje, sesje naukowe z udziałem wybitnych historyków z profesorem Jerzym Kłoczowskim na czele i inne uroczystości. 16 kwietnia orszak złożony z biskupów, księży, przełożonych zakonów męskich i żeńskich oraz wiernych z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wyruszył z Gniezna do Poznania. Trasa przebiegała przez Iwno, Kostrzyn, Swarzędz, Antoninek, Osiedle Warszawskie, Komandorię, Podwale, most Rocha, plac Bernardyński, a następnie ulicami: Garbary, i Wodną, orszak ok. 20.00 dotarł na plac Kolegiacki, a wreszcie pod farę. Rozpoczęły się poznańskie obchody uroczystości milenijnych


4. Powitanie prymasa Wyszyńskiego i abpa Baraniaka w Poznaniu 16 kwietnia, NAC, sygn. 19-2-2.


Z fary pod katedrę

Gospodarzem poznańskich uroczystości był arcybiskup Antoni Baraniak (1904 - 1977). Ksiądz arcybiskup urodził się w 1904 r. w Sebastianowie. W 1930 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy, będąc jednocześnie członkiem zakonu salezjanów. W latach 1933 - 1948 pełnił funkcję sekretarza prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, a po jego śmierci, został sekretarzem i bliskim współpracownikiem kolejnego prymasa, Stefana Wyszyńskiego. W 1951 r. papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczych archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako swoją biskupią dewizę przyjął motto salezjanów: Da mihi animas, cetera tolle – Daj mi duszę, resztę zabierz. Równolegle z internowaniem prymasa we wrześniu 1953 r., Baraniak został aresztowany. W więzieniu przebywał 27 miesięcy. 


5. Arcybiskup Antoni Baraniak.


Przez ten czas był wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany nieludzkim torturom, nie ugiął się jednak i nie obciążył Wyszyńskiego. Z więzienia zwolniono go co prawda w grudniu 1955 r., ale nie odzyskał wolności, gdyż został internowany. Ostatecznie uwolniono go a październiku 1956 r. Rok później papież powołał go na stanowisko arcybiskupa metropolity poznańskiego. Był jednym z najbardziej aktywnych uczestników Soboru Watykańskiego II, gdzie zasiadał w komisji soborowej do spraw Kościołów wschodnich. W 1968 r., dla uczczenia tysięcznej rocznicy powstania diecezji poznańskiej, zorganizował pierwszy od 1739 r. synod diecezjalny. Przez władze komunistyczne uważany był za drugiego (po Wyszyńskim), największego przeciwnika komunistycznych rządów w Polsce. Zmarł w 1977 r. Powróćmy jednak do uroczystości milenijnych w Poznaniu.


Wieczorem 16 kwietnia, wiernych zebranych przed farą powitał arcybiskup Baraniak i prymas Wyszyński. Przez całą noc trwała adoracja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. O północy uroczystą mszę celebrował arcybiskup krakowski ks. Karol Wojtyła, a homilię wygłosił arcybiskup wrocławski, ks. Bolesław Kominek, jeden z inicjatorów i współautor słynnego orędzia biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. Tak zakończył się pierwszy dzień  poznańskich uroczystości.


Następnego dnia, 17 kwietnia o godzinie 9.00, prymas Wyszyński odprawił mszę, a następnie obraz miały być przeniesiony w uroczystej procesji na Ostrów Tumski, do katedry, jednakże władze Poznania nie zgodziły się na procesję, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. 


6. Wierni ruszają spod fary, NAC sygn. 19-2-7.


W rzeczywistości, komunistyczni oficjele nie chcieli demonstracji uczuć religijnych poznaniaków, a ponadto na Starym Rynku zaplanowano szereg imprez mających wpisać się w świeckie uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego. Kopia obrazu „Czarnej Madonny” miała zostać przewieziona niejako „prywatnie”, a biskupi i wierni mieli poczekać na nią przed katedrą. Na trasie przejazdu samochodu zebrały się tłumy, a w pewnym momencie wierni wyjęli obraz z pojazdu i zanieśli go na Ostrów. 


7. Wierni towarzyszą obrazowi MB w drodze na Ostrów Tumski, NAC, sygn. 19-2-8.


Na Ostrowie Tumski obraz przejęli biskupi i zawieszono go na frontonie katedry. W tym samym czasie na placu przed bazylią archikatedralną zebrał się wielotysięczny tłum, który stale się powiększał, m.in. o ludzi, którzy opuścili uroczystości państwowe. Następnie odbyła się msza, celebrowana przez arcybiskupa Baraniaka, a homilię wygłosił Prymas Tysiąclecia. 


8. Tłum wiernych wraz z obrazem nawiedzenia w drodze pod katedrę, NAC, sygn. 19-2-10.


W czasie, w którym przemawiał, rozległo się 25 salw armatnich uświetniających państwowe uroczystości. Po południu odbyło się uroczyste dokończenie sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczętej w Gnieźnie. Ostatnim akcentem uroczystości milenijnych w Poznaniu, było złożenie kwiatów przez biskupów przed sarkofagiem zawierającym domniemane szczątki Mieszka I i Bolesława Chrobrego w „Złotej Kaplicy” w katedrze.


9. Powitanie episkopatu na Ostrowie Tumskim, NAC, sygn. 19-2-11.


Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej pozostała w katedrze poznańskiej do 22 kwietnia, a później dalej ruszyła w Polskę. 


10. Biskupi czekają na obraz, NAC, sygn. 19-2-19.


Kolejnym etapem centralnych uroczystości kościelnych Tysiąclecia Chrztu Polski, stała się w dniach 2-4 maja, Jasna Góra. Oczywiście pomniejsze uroczystości odbywały się także w innych miastach Wielkopolski. W obchody milenijne wpisały się koronacje obrazów maryjnych w sanktuariach w Górce Duchownej i Skalmierzycach.


11. Biskupi niosą obraz MB Częstochowskiej do katedry, NAC, sygn. 19-2-13.


Tysiąclecie kontra Millenium

Początkowo władze komunistyczne nie planowały przeprowadzenia konkurencyjnych uroczystości państwowych, ale wobec przygotowań do kościelnych obchodów milenijnych, doszły do wniosku, że bierność spowoduje masowy udział Polaków w uroczystościach kościelnych, co oznaczałoby klęskę propagandową. 


12. Homilia Prymasa Tysiąclecia, NAC, sygn. 19-2-16.


Zatem, zdecydowano się na zorganizowanie uroczystości państwowych w tym samym czasie, w którym odbywać się będą obchody kościelne. Jako pretekst postanowiono wykorzystać dwie „okrągłe rocznice”, czy 21. rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej przez 2. Armię Wojska Polskiego oraz 22. rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN. Uroczystości państwowe miały ukazywać Polskę Ludową, jako najlepszą formę państwowości polskiej, a socjalizm jako najlepszy z ustrojów. W związku z orędziem biskupów polskich do niemieckich, przypomniano tysiącletnie zmagania Polaków z Niemcami. Uroczystościom towarzyszyły transparenty, na których wypisywano daty i miejsca zwycięskich bitew z Niemcami, jak Cedynia 972, Głogów 1109 i Grunwald 1410.


13. Biskupi przed sarkofagiem Mieszka I i Bolesława Chrobrego, NAC, sygn. 12-2-3.


Względy propagandowe wymagały zapewnienia odpowiedniej frekwencji na uroczystościach państwowych, przy jednoczesnym ograniczeniu uczestnictwa wiernych w obchodach państwowych. Sięgnięto do metod administracyjnych, jak zakaz organizowania procesji, pielgrzymek parafialnych, instalowania nagłośnienia na zewnątrz kościołów, itp. Funkcjonariusze SB przeprowadzili „rozmowy profilaktyczne” z proboszczami, aby zniechęcić ich do uczestnictwa w centralnych obchodach kościelnych. Na uroczystościach państwowych miały obowiązkowo stawić się delegacje z zakładów pracy, członkowie partii, młodzież skupiona w Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz harcerze. Oprócz kija, władza miała też marchewkę. Uroczystościom państwowym miały towarzyszyć imprezy sportowe, kiermasze książek, koncerty muzyki rozrywkowej, a w kinach wyświetlano Krzyżaków i Faraona na bezpłatnych seansach.


14. Uroczystości milenijne w Częstochowie.


Kulminacją państwowych obchodów w Poznaniu, które odbyły się 17 kwietnia był wiec na placu Mickiewicza z udziałem Władysława Gomułki, premiera Józefa Cyrankiewicza, marszałka Mariana Spychalskiego oraz Jana Szydlaka, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu. Gomułka wygłosił długie przemówienie, w którym atakował prymasa, nazywając go „kierownikiem episkopatu”. Po zakończeniu wiecu, na Starym Rynku odbył się kiermasz książek, gdzie znani autorzy, m.in. Zenon Kosidowski, podpisywali swoje książki. Miałem niedawno okazję obejrzeć fragment filmu z uroczystości państwowych, nakręconych przez Telewizję Polską w 1966 r. Ówcześni operatorzy mieli pokazać rozentuzjazmowanych poznaniaków, z radością i zainteresowaniem uczestniczących w obchodach. Niestety, na filmie widać wyraźnie znudzonych i niecierpliwionych ludzi, stojących na placu raczej z musu, niż własnej woli. Tym jednak, co najbardziej  zirytowało władze był fakt, że jak tylko zakończył się wiec, to natychmiast duża część biorących w nich udział, przeniosło się pod katedrę, aby wziąć udział w uroczystościach kościelnych. Oblicza się, że około 1/3 uczestników wiecu na placu Mickiewicza poszła na Ostrów Tumski. Tę rundę wygrał Kościół.


Mimo starań władzy komunistycznej, w kościelnych uroczystościach milenijnych wzięło udział więcej osób, niż w obchodach państwowych, mimo tego, że uroczystości kościelne były dobrowolne, a obecność na państwowych wręcz wymuszany. Z tej okazji powstał nawet dowcip: „Jak długo władza będzie pokazywać film Faraon? Dopóki nie zorientuje się, że  kapłanami nie wygra”.


Źródło:


M. Fąka, Kościelne obchody milenijne w Archidiecezji milenijnej, w: Millenium kontra Tysiąclecie – 1966, praca zbiorowa pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka i J. Miłosza, Poznań 2007.


F. Leśniak, Kulminacja obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wielkopolsce – rok 1966, w: Millenium kontra Tysiąclecie – 1966, praca zbiorowa pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka i J. Miłosza, Poznań 2007.


J. Zawadka, Wielka Nowenna w koncepcji duszpasterskiej prymasa Wyszyńskiego. Zarys problematyki pastoralno-historycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXIV/1/2011.


Źródło fotografii:


1.See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

2. See page for author [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

3. By Roland von Bagratuni's father, deceased (Transferred from hu.wikipedia to Commons.) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

5. By Roland von Bagratuni (Polish Wikipedia) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

14. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Fotografie: 4, 6-13 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Jacek Jarzina: Panie Macieju, lekka korekta zdania "odpowiedniej frekwencji na uroczystościach państwowych, przy jednoczesnym ograniczeniu uczestnictwa wiernych w obchodach państwowych" - ostatnie słowo powinno być "kościelnych"
dodano: Niedziela, 2017.02.12 10:13, IP:83.21.241.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz