blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznańscy muzułmanie
ok
17
not ok
30
liczba odsłon: 1238
Islam jest najmłodszą z trzech religii monoteistycznych, ale zarazem drugą pod względem wielkości na świecie. Już co piąty mieszkaniec naszego globu, jest muzułmaninem. Jak nietrudno się domyślić, bohaterami kolejnego tekstu z cyklu Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu, są poznańscy muzułmanie.


Wyznawcy islamu są obecni w stolicy Wielkopolski od kilkudziesięciu lat. W okresie Polski Ludowej, byli to głównie studenci i pracownicy z krajów muzułmańskich. Od lat osiemdziesiątych działa w Poznaniu filia Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. Dziesięć lat temu powstało zaś Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe. Zanim jednak przejdziemy do umówienia działalności Centrum, pora omówić pokrótce doktrynę islamu, bo wbrew pozorom, religia ta jest słabo znana, albo też naszymi wyobrażeniami rządzą stereotypy i uproszczenia.


Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu, źródło: Wikimedia.


Mahomet – „Pieczęć Proroków”.

Samo słowo „islam” znaczy „poddanie się Bogu”, natomiast „muzułmanin”, czyli wyznawca islamu, to „poddany Bogu”. Twórca islamu, prorok Mahomet (Muhammad) urodził się w Mekce na Półwyspie Arabskim około roku 570. Wywodził się z rodu Haszymitów, który był częścią plemienia Kurajszytów. 


Narodziny Mahometa, źródło: Wikimedia.


Jego dzieciństwo nie było ani szczęśliwe, ani łatwe. Szybko został osierocony i musiał pracować przy obsłudze karawan kupieckich swojego wuja, Abu Taliba. Podróże dały mu możliwość zetknięcia się z krajami sąsiadującymi z Półwyspem Arabskim, a więc przede wszystkim Bizancjum i Persją. Poznał też tamtejsze religie, głównie chrześcijaństwo i judaizm. Problemy Mahometa skończyły się, gdy w wieku dwudziestu lat poślubił starszą od siebie bogatą wdowę, Chadidżę. Odtąd nie musiał martwić się sprawy materialne i stał się niezależny. Mógł teraz oddać się swoim ulubionym, samotnym wędrówkom i rozmyślaniom na górze Hira, nazwanej później Górą Światła (Dżabal al-Nur). 


Góra Dżabal al-Nur, źródło: Wikimedia.


Tam pewnej nocy usłyszał głos: Głoś (recytuj) w imię twego Pana. (Koran, Sura 96). Początkowo przestraszył się i uciekł, ale w końcu uwierzył, że przemówił do niego archanioł Gabriel (Dżibril) znany z pism żydów i chrześcijan i zrozumiał, że Bóg wybrał go na proroka, aby nawrócił Arabów, czczących wielu bogów, wiary w jednego Boga.


Mahomet i archanioł Gabriel, źródło: Wikimedia.


Początki działalności Proroka nie były łatwe, właściwie uwierzyła mu tylko najbliższa rodzina i część mieszkańców Mekki, jednak większość, zwłaszcza wpływowi przedstawiciele miejscowych, elit pozostali mu wrodzy. Do tego doszła osobista tragedia, umarła bowiem jego ukochana  żona Chadidża w 619 r., a później stryj, Abu Talib. Często nachodziły go też wątpliwości co do prawdziwości swego posłannictwa, ale szybko znalazł pocieszenie:

Na jasność poranka!

Na noc, kiedy spokojnie zapada!

Nie opuścił Cię twój Pan

ani Cię nie znienawidził.

I z pewnością

ostateczne będzie lepsze dla ciebie

aniżeli pierwsze! (Sura 43).

Prorok postanowił szukać pomocy poza rodzinnym miastem i udało się do miasta Jasrib, które później nazwano Medyna (Medina tan-Nabi, czyli Miasto Proroka). Rok wędrówki Mahometa (hidżra) - 622 uznano za początek ery muzułmańskiej. Obecny rok 2015, to 1436/37 rok hidżry. 


Mahomet w Medynie, źródło: Wikimedia.


Zanim jednak Mahomet wyjechał z Mekki, rok wcześniej doszło do cudownego, a zarazem najbardziej zagadkowego wydarzenia w życiu Proroka. Według Koranu, Mahomet miał zostać przeniesiony na cudownym rumaku Al-Buraku do Jerozolimy (isra), a stamtąd, dokładnie ze skały świątynnej, miał zostać wzniesiony do nieba, do tronu Boga (miradż). Podróż tą określa się jako Podróż nocną.


"Nocna podróż", źródło: Wikimedia.


W Medynie Mahomet zebrał wokół siebie grupę wyznawców, wśród których byli także uciekinierzy z Mekki. Po kilku latach Prorok stoczył trzy zwycięskie bitwy z Mekkeńczykami, aby ostatecznie zająć miasto bez walki w 630 r. Po zajęciu swego rodzinnego miasta, Mahomet oczyścił świątynię Al-Kaabę z wizerunków pogańskich bóstw i uczynił ją centrum islamu. Według legendy, świątynię zbudował sam Abraham. Wkrótce zjednoczył wszystkie plemiona Półwyspu Arabskiego, które przyjęły islam i uznały posłannictwo Mahometa. Prorok zmarł w 632 r. w Medynie.


Prorok w świątyni al-Kaaba, źródło: Wikimedia.


Muzułmanie wierzą, że Bóg objawiał swą wolę stopniowo. Ojcem wszystkich wiernych, czyli żydów, chrześcijan i muzułmanów, był Abraham (Ibrahim). Pierwszym prorokiem był Mojżesz, przekazujący ludziom Torę. Później był Jezus, uważany przez muzułmanów wyłącznie za człowieka i proroka, objawiający wiernym Ewangelie. Natomiast ostatnim prorokiem i ostatnią świętą księgą, zamykającą ciąg objawień woli bożej, był Mahomet, przekazujący Koran. Dodam jeszcze, muzułmanie nazywają żydów i chrześcijan „ludem Księgi”.

Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków.

Bóg jest w każdej rzeczy wszechwiedzący! (sura 33).

Koran – święta księga islamu

Koran oznacza po arabsku „recytacja” lub „czytanie”. Dla każdego pobożnego muzułmanina, jest to prawdziwe i autentyczne objawienie Boga (po arabsku Allaha), przekazane ludziom za pośrednictwem Jego Proroka – Mahometa. 


Koran, źródło: Wikimedia.


W księdze tej znajdziemy nie tylko historię objawienia jej treści Prorokowi, ale także podstawowe prawdy wiary, nakazy morale i przepisy prawne, obowiązujące każdego wyznawcę islamu. Koran jest najstarszym zabytkiem piśmiennictwa arabskiego, a równocześnie jego najwybitniejszym dziełem. Ostatecznej redakcji świętej księgi dokonano w czasach panowania trzeciego kalifa – Uthmana (644-656). Liczy ona 114 sur (rozdziałów), które dzielą się na wersety (ajaty), których jest w sumie 6226. Obejmują one treść objawień, jakie miał otrzymać Mahomet w latach 610 – 632. Sury Koranu nie zostały ułożone chronologicznie ani „problemowo”, a po prostu w kolejności od najdłużej, do najkrótszej, z wyjątkiem sury 1 Otwierającej, która jest jedną z najważniejszych modlitw muzułmańskich, a brzmi ona tak:

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!

Chwała Bogu, Panu światów,

Miłosiernemu, Litościwemu,

Królowi Dnia Sądu.

Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.

Prowadź nas drogą prostą,

drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;

nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,

i nie tych, którzy błądzą.


Strona Koranu (XII w.), źródło: Wikimedia.


Dalej księga jest już ułożona według długości sur. Każda sura (z wyjątkiem 9, która prawdopodobnie była kiedyś częścią 8), rozpoczyna się inwokacją W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! W Koranie znajdziemy też opowieści o prorokach znanych ze Starego Testamentu, jak Abraham i Mojżesz, prorokach arabskich, nieznanych chrześcijanom i żydom, ale także sporo wzmianek o Jezusie i Maryi, z tą jednak różnicą, że Jezus przestawiany jest wyłącznie jako prorok, w żadnym razie nie jako Syn Boga. Muzułmanie stoją na stanowisku całkowitego i bezwzględnego monoteizmu, a dogmat o Trójcy Świętej, jest dla nich bluźnierstwem, określanym jako dodawanie Bogu współtowarzyszy.

Oto jest Jezus, syn Marii,

słowo Prawdy, w którą powątpiewają.

Nie jest odpowiednie dla Boga,

aby przybrał Sobie syna.

Niech Mu będzie chwała! (sura 19).

Recytacja Koranu stanowi centrum i najważniejszy element modlitwy i całego życia muzułmanina, przy czym, modlić się można wyłącznie po arabsku i recytacja świętej księgi wyłącznie w tym języku, jest właściwa. Można tłumaczyć Koran na inne języki, ale modlić się wolno jedynie w języku, w jakim Bóg objawił Koran Prorokowi. Nie muszę dodawać, że Księga jest otoczona wyjątkową czcią przez wiernych.

Pięć filarów islamu

Podstawowe obowiązki muzułmanina, stanowiące zewnętrzne przejawy kultu religijnego, zostały ujęte w tzw. pięć filarów islamu: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki.

1. Wyznanie wiary – szahada. Wyznanie wiary w islamie jest krótkie i jasne: Nie ma bóstwa prócz Allaha, a Mahomet jest posłańcem Boga. Poprzez wymówienie tej formuły po arabsku, zostaje się automatycznie muzułmaninem. W tej krótkiej formule zawiera się wszystko, co najważniejsze w islamie, czyli stwierdzenie jedyności Boga i podkreślenie roli Mahometa, jako Jego proroka. 


Inskrypcja z tekstem szahady, źródło: Wikimedia.


2. Modlitwa – salat. Modlitwa polega na zespole gestów, jak skłonienie ciała, wybijanie pokłonów z wymawianie odpowiednich formuł religijnych i wersetów Koranu. Każdy dorosły i zdrowy muzułmanin, jest obowiązany modlić się pięć razy dziennie: o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca i w nocy. Muzułmanie modlą się w meczecie lub poza nim, z twarzą zwróconą w kierunku Mekki. Zanim jednak muzułmanin przystąpi do modlitwy, należy najpierw dokonać rytualnych ablucji. 


Modlitwa poranna na pustyni, źródło: Wikimedia.


3. Jałmużna – zakat. Każdy pobożny muzułmanin, posiadający jakiś majątek lub dochód, powinien oddawać pewną jego część na rzecz ubogich i potrzebujących członków społeczności wiernych.

4. Post – saum. Zwyczaj przestrzegania postu został przejęty prawdopodobnie od żydów i chrześcijan. Co roku, w miesiącu ramadan, należy od wschodu do zachodu słońca powstrzymać się od jedzenia, picia, palenia i stosunków seksualnych. Przed świtem każdego dnia w ramadanie, należy sformułować intencję postu. Z postu zwolnieni są jedynie dzieci, kobiety w ciąży, chorzy i ludzie starsi.

5. Pielgrzymka do Mekki – hadżdż. Każdy dorosły muzułmanin powinien przynajmniej raz w życiu wyruszyć w pielgrzymkę do Mekki, aby pomodlić się w sanktuarium Al-Kaaba, centrum islamu, oczywiście jeśli pozwalają na to warunki materialne i zdrowie. O ile cztery pierwsze „filary” są absolutnie obowiązkowe, tak odbycie pielgrzymki nie jest wymogiem koniecznym ze względu na trudności, jakie można napotkać podczas podróży. Sanktuarium Al-Kaaba w Mekce (po arabsku „kostka”), to budowla z kamienia, przypominająca nieco kostkę, w której przechowywany jest słynny „czarny kamień”, czczony już w okresie przedmuzułmańskim. Wstęp do Mekki mają tylko muzułmanie, a miejsce to uważane jest za święte.


Świątynia Al-Kaaba w Mekce podczas pielgrzymki, źródło: Wikimedia.


Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu

Centrum działa już od dziesięciu lat, a mieści się w kamienicy na Górczynie. Potocznie mówi się o nim „poznański meczet”, ale sala modlitewna to tylko jedno z jego pomieszczeń. Prócz tego znajdziemy to również sale lekcyjne dla dzieci, czytelnię, bibliotekę zawierającą liczne publikacje po polsku i arabsku oraz pomieszczenie stylizowany na dzienny pokój arabski. W każdy piątek (dzień święty dla muzułmanów) odbywa się wspólna modlitwa, a w niedzielę nauka religii i arabskiego dla dzieci. Centrum prowadzi też naukę języka arabskiego dla wszystkich chętnych. 
Sala modlitewna w poznańskim Centrum, źródło: Wikimedia.


Centrum otwarte jest dla wszystkich, nie tylko dla wyznawców islamu. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceów, mogą przyjść na lekcję muzealną, poznać postawy islamu, języka arabskiego i zwiedzić centrum. Od 2012 roku Centrum uczestniczy w Nocy Muzeów, gdzie za zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Od ubiegłego roku z kolei, w centrum organizowane są wykłady otwarte, gdzie każdy zainteresowany, może poznać religię i kulturę islamu. Dodam, że wykłady są bezpłatne.

Poznańscy muzułmanie są obecni w naszym mieście już od dawna i stali się częścią Poznania. Dzięki gościnnemu i otwartemu dla wszystkich Muzułmańskiemu Centrum Kulturalno-Oświatowemu, każdy, kto jest równie otwarty i ciekawy świata, ma możliwość poznać fascynującą religię, jaką jest bez wątpienia islam.

Źródło:

J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

M. Rodinson, Mahomet, Warszawa 1991.

  

 
WASZE KOMENTARZE[1] [2]
~Ahmed ur Unruhi: W "Lovecraft in Masonic Providence", Donald Wandrei twierdzi, że Lovecraft wymawiał to jako "K-Lytl-Lytl", jednocześnie jednak we wspomnianym wyżej liście Lovecraft napisał, że komentarze Wandrei'a odnośnie wymowy są "mocno zmyślone". Robert H. Barlow w On Lovecraft and Life, pisał, że Lovecraft wymawiał to jako "Kut-u-lew". Wygląda więc na to, że Lovecraft sam świetnie się bawił podając każdemu inną wymowę. Ale tak naprawdę... czy ma to jakieś znaczenie..? iä Allah al Azahoth!!!
dodano: Piątek, 2018.08.10 18:22, IP:46.134.148.XXX
ok
0
not ok
4
odpowiedz|usuń
~Ahmir ur Unruhi: Na jasność poranka! Na noc, kiedy spokojnie zapada! Nie opuścił Cię twój Allah Pan Azathoth ani Cię nie znienawidził. I z pewnością ostateczne będzie lepsze dla ciebie aniżeli pierwsze! iä! (Sura 43).
dodano: Niedziela, 2018.12.30 19:24, IP:46.134.177.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
~pravda.ru: http : / / www . pngdownload . id / png - yha628 / "Nama:Cthulhu Mythos Yog Sothoth Azathoth Luar Allah - Yog"
dodano: Niedziela, 2019.02.24 11:23, IP:46.134.9.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz