blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu
ok
280
not ok
0
liczba odsłon: 3446

F

ort VII, to dziś jedno z najważniejszych miejsc pamięci ofiar II wojny światowej w Wielkopolsce. Dawne, pruskie jeszcze umocnienia, stały się świadkiem martyrologii Wielkopolan w czasie ostatniej wojny. Historię tego miejsca przypomina nam dzisiaj, znana wszystkim stałym Czytelnikom „Poznańskich Historii”, Agnieszka Wiśniewska. Zapraszam do lektury.


„Fort VII w Poznaniu zwany też Colomb, swą nazwę otrzymał od nazwiska pruskiego generała Fridricha Augusta Petera von Colomba, od 1843 r., głównodowodzącego 5 Korpusu Armijnego w Poznaniu. Fort VII zbudowano w latach 1876 -1880, w pierwszym etapie budowy Twierdzy Poznań, przy Fridrich –Krupp –Alle (obecnie Aleja Polska) i służył jako pruska warownia.


W październiku 1939 r. zapadła decyzja o przekształceniu starego pruskiego fortu w obóz więzienny. Władzom hitlerowskim miejsce wydawało się idealne; fort położony na uboczu, ukryty między roślinnością maskującą i otoczony wałami, z dala od centrum miasta. Okolicznych mieszkańców narodowości polskiej wysiedlono a w ich domach osiedlili się funkcjonariusze obozu, Gestapo, wojsko i urzędnicy SS wraz z rodzinami. Teren wokół Fortu został zupełnie odizolowany od miasta i niedostępny dla ludności Poznania.


Fort otoczony był fosą i płotem z drutu kolczastego, oraz kilku metrowej grubości murem. Do bramy wejściowej prowadziła kręta droga otoczona drzewami i niewidoczna dla ludzi z zewnątrz. Przed bramą wejściową stał budynek komendantury i administracji obozowej (przyjmowano tam także paczki dla osadzonych). Za bramą główną znajdował się duży dziedziniec, na którym m.in.  przyjmowano nowych więźniów. Na dziedzińcu mieścił się też budynek zewnętrznej straży obozowej i wartownia. Główny budynek fortowy składał się z trzech kondygnacji: górną nadbudowę stanowiły murowane schrony osłonięte ziemią, dalej dziedzińcem przez most na fosie docierało się do parterowych pomieszczeń, gdzie znajdowały się: wartownia i wewnętrzna służba obozowa, sypialnie esesmanów, sortownia paczek, gabinet lekarski, warsztaty, kuźnia, prasowalnia, umywalnia i studnia a także siedziba komendanta. Dalej znajdowały się cele dla więźniów – pomieszczenia bez okien. Było też  pomieszczenie, w którym znajdowało się pięć sedesów tzw. toaleta dla więźniów. W podziemiach, w kierunku fosy wychodziły: pokój komendanta i kantyna dla esesmanów, oraz kuchnia, magazyn odzieży, pralnia i suszarnia. Na tej kondygnacji znajdowały się także dwie ciemnice, w których karnie przetrzymywano więźniów. Na wewnętrznym dziedzińcu Fortu znajdował się zaułek, w którym rozstrzeliwano aresztowanych.


Fot. A. Wiśniewska.

Fot. A. Wiśniewska.


10 października 1939 r. od wojska okupującego ziemie Polski Fort VII przejęła Policja Bezpieczeństwa. Odtąd obóz podlegał Erichowi Naumannowi – wysoko postawionemu urzędnikowi Głównego Urzędu Służby Bezpieczeństwa Rzeszy. Pierwszym komendantem obozu został Herbert Lange. Komendantura pełniła najważniejszą rolę w obozie. Była odpowiedzialna za przyjmowanie i wywóz więźniów, zarządzanie całym obozem, kontakt z miejscową placówką Gestapo, dowodziła strażą obozową i wartownikami, dbała o wyposażenie i zaprowiantowanie obozu oraz zarządzała transportem. Natomiast kierownictwo wewnętrzne bezpośrednio nadzorowało więźniów; było odpowiedzialne za właściwe stosowanie aparatu terroru na nich, pilnowało porządku, a także prowadziło ewidencję dziennego stanu cel.


Fot. A. Wiśniewska..


Fot. A. Wiśniewska.


Drugą władzę w obozie stanowiło SS (komenda obozowa była niezależna od komendanta obozu). Władza ta podlegała tajnej policji partyjnej SS – służbie bezpieczeństwa. Zajmowała się przesłuchaniami w wykonaniem zleconych przez Gestapo wyroków śmierci. Szkoliła też straż obozową.


Niższy personel, zwany załogą Fortu VII stanowił oddział SS, liczący od 50 do 80 osób. Byli to strażnicy, wartownicy, dozorcy, służba wewnętrzna obozu. Zazwyczaj szeregowi funkcjonariusze SS bez stopni wojskowych; młodzi mężczyźni – poborowi, wcieleni niedawno do SS i policji. Do 1940 r. większość załogi stanowili Volksdeutsche z Wielkopolski. Lecz dopiero 1 kwietnia 1941 r. nastąpiły zmiany. Zmniejszono liczbę młodego personelu a wprowadzono więcej doświadczonych urzędników SS.


Pierwsze transporty więźniów miały miejsce w połowie października 1939 r. Byli to więźniowie aresztowani przez Niemców po zajęciu terytorium Polski, uznani za „element niebezpieczny” dla nowego porządku. Wielu skazywano na podstawie list sporządzanych przez Gestapo jeszcze przed wojną. Chciano w ten sposób pozbyć się Polskości z ziem, które miały należeć do Rzeszy. Na początku aresztowania objęły przede wszystkim ziemiaństwo i inteligencję. Część aresztowanych stanowili działacze polityczni, niepodległościowi, przedstawiciele partii i stowarzyszeń. W zimie z 1939 na 1940 r. Fort VII był głównym ośrodkiem koncentracji więźniów policji bezpieczeństwa. Oficjalnie było to miejsce  przetrzymywania aresztowanych do czasu osądzenia i skazania, lecz dokonywano tam likwidacji przetrzymywanych, a ślady po zbrodniach starannie zacierano. Na wiosnę 1940 r. do Fortu zaczęto przywozić ludzi ujętych w wyniku działalności Gestapo. Jednak przez cały okres okupacji prowadzono aresztowania w celu całkowitej eksterminacji ludności polskiej z Kraju Warty. Większość Polaków znalazła się w Forcie VII z braku powodu, bądź z przyczyn urojonych przez hitlerowców. Aresztowanych oskarżano o zagrażanie bezpieczeństwu państwa niemieckiego, nie respektowanie praw i przepisów niemieckich, sianie wrogiej wobec Rzeszy propagandy. Niektórzy znaleźli się w Forcie VII na podstawie donosów, będących porachunkami sąsiedzkimi jeszcze z przed wojny.


Więźniowie przebywający w Forcie w latach 1940-1943 w większości pochodzili z Wielkopolski. Większość stanowili Polacy. Od rozpoczęcia wojny ze Związkiem Radzieckim w Forcie przetrzymywano nieliczne grupy radzieckich jeńców wojennych. Bywali też nieliczni angielscy i francuscy więźniowie. Pojawiali się też Żydzi, Ukraińcy i Jugosłowianie. W pewnych okresach czasu  także Niemcy. Żyli oni w lepszych warunkach niż reszta więźniów i nie byli szykanowani. Od 1941 r. więźniów można podzielić na trzy grupy, lecz wszyscy żyli w takich samych bardzo ciężkich warunkach.


Fot. A. Wiśniewska.


Fot. A. Wiśniewska.


W najlepszej sytuacji byli więźniowie będący „na wychowaniu” tzw. „niedzielniacy”. Do tej grupy zaliczali się mężczyźni oskarżani przez niemieckich pracodawców o „wstręt” do pracy. Do Fortu VII trafiali zwykle w sobotę  po południu a wypuszczano ich w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano. Więźniowie karni przebywali w Forcie na czas prowadzenia śledztwa. Zdarzało się, że pozostawali dłużej ze względu na brak miejsca w innym więzieniu policyjnym bądź obozie koncentracyjnym. W najgorszym położeniu byli więźniowie polityczni. Zwykle czekała ich śmierć.


Fot. A. Wiśniewska.


Fot. A. Wiśniewska.


Dopływ więźniów do Fortu VII odbywał się przez wszystkie lata  w ten sam sposób. W siedzibie poznańskiego Gestapo szykowano konwoje. Transporty odbywały się kilka razy w tygodniu, a niekiedy nawet codziennie. Konwojentami byli gestapowcy lub esesmani, a transport odbywał się zwykle rano lub wieczorem, najkrótszą drogą przez miasto.


Warunki egzystencji więźniów były potworne; Fort był przeludniony i nieprzystosowany do zapewnienia minimum niezbędnych warunków. Cele w kazamatach były ciemne; o niskim sklepieniu, słabo, bądź wcale nie ogrzewane bez jakiegokolwiek umeblowania. Więźniowie spali na kamiennej posadzce albo na garstce brudnej słomy. Z powodu przeludnienia w celach musieli spać na zmianę, do tego jeszcze panował potworny zaduch i smród potęgowany jeszcze przez stojące wiadra z nieczystościami. Zimą z powodu mrozów na ścianach cel  powstawał lód. Wyżywienie składało się z dwóch posiłków: rano i w południe czarna kawa, suchy chleb i rzadka zupa. W pewnych okresach  rodziny miały pozwolenie na przysyłanie paczek z żywnością i odzieżą, lecz ich zawartość była rozkradana przez strażników i nie docierała do adresatów. W Forcie VII panował głód; więźniowie byli słabi i wycieńczeni z niedożywiania i od ciągłego katowania. W całym obozie była tylko jedna umywalnia i ubikacja, z których więźniowie mogli korzystać zbiorowo, raz dziennie tylko kilka minut. Nie mogli zatem prać ani myć się. Nie otrzymywali też odzieży więziennej, chodzili w tej, w jakiej zostali przywiezieni do Fortu. Ubrań nie prano i nie zmieniano. W celach był brud i robactwo, a przebywający w nich ludzie mieli pchły i wszy. Mnożyły się różne choroby. Więźniowie cierpieli też z powodu nie gojących się ran. Opieki lekarskiej nie było. Według oprawców chorymi byli tylko ci, u których widać było chorobę i ci z bardzo wysoką gorączką. Chorymi zajmowali się uwięzieni lekarze. Nie mieli żadnego sprzętu ani leków a opatrunki robili ze szmat i kawałków ubrań. W 1942 r. powstała „izba chorych”. Była to ciemna ubikacja, do której wrzucano chorych z różnymi chorobami. Nie leczono ich; wynoszono tylko zwłoki.


Więźniowie w Forcie VII byli całkowicie zdani na łaskę strażników. Nie wykorzystywano ich do pracy. Niszczono ich głodem, zimnem, chorobami i ciągłym katowaniem. Nieliczni tylko na krótko wykorzystywani byli do prac w Forcie.


Fot. A. Wiśniewska.


Fot. A. Wiśniewska.


Według świadków każdego dnia dokonywano w Forcie mordów i egzekucji. Rozstrzeliwano ich w Forcie, głównie pod murem zwanym dziś „ścianą śmierci”. W bunkrze nr 58 w celi nazwanej „dzwonem” wieszano więźniów za nogi i uderzano głową o ściany powodując śmierć. Tam też uśmiercano więźniów zanurzając w gorącej i lodowatej wodzie. W bunkrze nr 57 zamrażano na śmierć. Do Fortu VII przywożono też ludzi z zewnątrz w celu likwidacji. Chorych psychicznie i nieuleczalnie z Owińsk i innych okolicznych zakładów leczniczych zagazowano jeszcze w 1939 r. Fort nie posiadał krematorium, więc wszystkich pomordowanych wywożono do lasów i tam grzebano. Zacierając ślady zbrodni po pewnym czasie wydobyto ciała i spalono. Masowe egzekucje odbywały się poza Fortem. Uprzednio esesmani przygotowywali doły, do których przywożono ciężarówkami więźniów. Na miejscu dokonywali egzekucji poprzez rozstrzelanie. Następnie ciała wrzucano do dołów, które zasypywano ziemią i sadzono drzewa mające zatrzeć ślady masowych zbrodni. Hitlerowcy pilnowali, aby nie było świadków, lecz często znajdowali się ludzie, którzy mogli wskazać miejsca masowych grobów. Najwięcej, bo aż dziewiętnaście odkryto po wojnie koło Poznania; w lasach od strony wsi Palędzie, Zakrzewo i Dąbrówka. Po przeprowadzonych ekshumacjach i zebraniu zeznań od świadków uzyskano dowody, że większość pomordowanych było więźniami Fortu VII. Mimo licznych egzekucji i nieludzkich warunków obóz był zawsze przepełniony. Często odbywały się transporty do obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy, a później tych leżących na ziemiach polskich. Więźniowie stłoczeni w bydlęcych wagonach, bez wody i powietrza jechali do miejsca swego przeznaczenia. Wielu umierało w drodze.


Fot. A. Wiśniewska.


Fot. A. Wiśniewska.


Fort VII był obozem zagłady. Codziennie „ćwiczono” więźniów, bito ich i katowano bez powodu. Chciano w ten sposób zastraszyć ludność polską i zniszczyć wszelkie dążenia do wolności. Kierowano się bezwzględną polityką wyniszczania terenów okupowanych. Więźniowie, którzy przybyli do fortu byli już skatowani po przesłuchaniach Gestapo. Nowo przyjętych ograbiano podczas rewizji z całego majątku osobistego. Po wpędzeniu do zabudowań fortecznych  bito ich dotkliwie i poniżano. Osadzeni całe dnie spędzali w celach; nie pracowali, prowadzili życie monotonne, przepełnione strachem przed panującym wszechobecnie terrorem. Żyli ze świadomością nieuniknionej śmierci. Warunki higieniczne były fatalne. Życie i godność ludzka nie znaczyły w obozie zupełnie nic. Szykanowano i karano ich za wszystko. Wystarczyło złe ustawienie w szeregu, nieodpowiedni według oprawców wygląd czy zawód. Szczególnie znęcano się nad uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Zmuszano ich do wykonywania „ćwiczeń” na skarpach i pagórkach Fortu; zwykle w błocie, kurzu, z towarzyszeniem wyzwisk i bicia. Kto nie był w stanie „ćwiczyć”, był bity, kopany i szczuty psami. Hitlerowcy urządzali też więźniom „wycieczkę w Karpaty”. Po oblodzonym stoku fortecznym kazali więźniom wdrapywać się na górę. Następnie, zmuszali ich do zjeżdżania po lodzie głową w dół, co skutkowało silnymi potłuczeniami i złamaniami. Wymyślną torturą było także zamykanie ciasnych pomieszczeniach do 9 dni bez jedzenia i picia, gdzie mógł przebywać tylko jeden człowiek w pozycji siedzącej lub leżącej. Nienawiść esesmanów do więźniów była okrutna i przejawiała objawy sadyzmu. Przerażenie ofiar wzmagało zaciętość, wściekłość i zarazem radość gnębicieli.  Pluto na nich, pozbawiano godności ludzkiej, drwiono w wiary katolickiej, ubliżano uczuciom patriotycznym i rodzinnym, szydzono też z wszelkich przejawów polskości.


Fot. A. Wiśniewska.


Fot. A. Wiśniewska.


Obóz prowadzony był przez funkcjonariuszy często pod wpływem alkoholu. Brutalnych i okrutnych oprawców. Większość z nich pochodziła ze wsi i nie miała wykształcenia więc upatrywała swoją szansę na zrobienie kariery dzięki służbie w obozie. Nie posiadali doświadczenia w więziennictwie, za to mięli wpojoną przez SS nienawiść do Polaków, sadyzm, bezwzględność i ordynarność. Charakteryzowali się niezwykłym okrucieństwem wobec osadzonych. Wyżywali się i pastwili nad więźniami, stosowali wymyślne tortury. Do tego dochodziły, kradzieże i handel rzeczami więźniów. Jeszcze w 1939 r. nowy komendant Hans Weibrecht zwrócił się do kierownika poznańskiej placówki Gestapo o przysłanie strażników SS pochodzących z Rzeszy. Donosił o deprawacji i kradzieżach, których dopuszczali się Volksdeutsche. Niestety więźniowie nie odczuli poprawy swojej sytuacji. Nowa załoga również charakteryzowała się brakiem ludzkich uczuć. Wśród strażników nadal panowało bestialstwo i zezwierzęcenie. Te czynniki szczególnie nasiliły się po 1942 r. Obawa przed wysłaniem na front wschodni wzmogła terror i okrucieństwo. Taka nadgorliwość ratowała niejednego strażnika przed wysłaniem go na wojnę z Rosją. Ucieczka z obozu była praktycznie niemożliwa. Z dostępnych dokumentów wynika,  że jedynym więźniem, któremu udało się z niego uciec był - polski żołnierz 7. Pułku Strzelców Konnych – Marian Schlegel.


Obóz zlikwidowano całkowicie na wiosnę 1944 r. przenosząc więźniów do nowego obozu w Żabikowie.


Fot. A. Wiśniewska.


Fot. A. Wiśniewska.


Obecnie na terenie Fortu VII znajduje się Muzeum Martyrologii Wielkopolan - bezpłatne i dostępne dla wszystkich chcących oddać cześć pomordowanym w nim ofiarom. Odwiedzając je, odczuwa się kontrast pomiędzy częścią zewnętrzną, a kazamatami fortu. Pięknie utrzymane trawniki  i zadbane budynki sprawiającym wrażenie spokojnego miejsca do spacerów .  Po wejściu do części wewnętrznej, uderza w zwiedzającego ogrom nieszczęścia, jakie widziały te mury. Praktycznie każdy zaułek był wykorzystywany w jakiś okropny sposób. Ekspozycje muzealne w bardzo wymowny sposób przedstawiają złowieszczą atmosferę miejsca i codzienność przebywających tam osadzonych, zwłaszcza w towarzystwie muzealnego przewodnika  umiejętnie przedstawiającego posiadaną o danych miejscach wiedzę. Uważam ,że każdy Wielkopolanin powinien odwiedzić chociaż raz to muzeum w hołdzie ludziom tam więzionym,  pomimo  przygnębiającej aury obiektu”.


Piekło tego miejsca przeżył także mój cioteczny wuj – Jan Celmer, którego pamięci dedykuję ten artykuł.


Agnieszka WiśniewskaŹródło:


Biesiadka Jacek, Gawlak Andrzej, Kucharski Szymon, Wojciechowski Mariusz, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

Olszewski Marian, Fort VII w Poznaniu, Poznań 1971

Rola Zygmunt, Tajemnice wielkopolskich fortyfikacji, Poznań 2004.

Serwański Edward, Wielkopolska W Cieniu Swastyki, w: Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce w latach 1939 – 1945, pod redakcją Marcina Libickiego i Ryszarda Wryka, Poznań 2004

Strugarek Stanisław, Fort VII, Poznań: Komitet Uczczenia Pamięci Męczenników Fortu VII, 1947.

Ziółkowska Anna, Fort VII, w: Ławica i Wola, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 2012.

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: nasuwa się tylko jedno pytanie dlaczego Fort VII nie jest obowiązkowym miejscem wycieczek szkolnych?
dodano: Piątek, 2013.11.08 12:57, IP:85.221.185.XXX
ok
16
not ok
1
odpowiedz|usuń
~: ~Autor: nasuwa się tylko jedno pytanie dlaczego Fort VII nie jest obowiązkowym miejscem wycieczek szkolnych? ...
Ponieważ szkoła nie uczy prawdziwej historii, o to powinni zadbać rodzice w domu. Polacy mają myśleć, że jedynym poszkodowanym narodem byli żydzi, a za kilka lat będą uczyć o tym, że Mazowiecki i Wałęsa to byli wielcy Polacy.
dodano: Piątek, 2013.11.08 15:01, IP:94.254.151.XXX
ok
10
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarKrzycho: ~Autor: nasuwa się tylko jedno pytanie dlaczego Fort VII nie jest obowiązkowym miejscem wycieczek szkolnych? ...
Mój syn był tam z klasą ale córka już nie. Coś w tym jest, że nauczyciele też idą na skróty i wolą wyjście do kina niż lekcję historii, którą można niemal dotknąć. Nam pokazywali to w szkole podstawowej i jak poszedłem do technikum to też Fort VII był punktem obowiązkowym. Atmosfera tego miejsca sprawiała, że nawet najwięsze klasowe rozrabiaki stały potulnie i w ciszy.
dodano: Sobota, 2013.11.09 06:32
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
~zatrudnienie dla kierow: Dziękuję, znalazłem u państwa na stronie masę interesujących mnie informacji. Oby tak dalej! Pozdrawiam zatrudnienie dla kierowcy http://#nie_wklejaj_linkow#dodajanons.pl
dodano: Środa, 2014.05.21 18:05, IP:178.162.199.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~zatrudnienie dla kierow: Bardzo fajna strona. Czytałam bez poczucia marnowania swojego czasu. zatrudnienie dla kierowcy http://#nie_wklejaj_linkow#dodajanons.pl
dodano: Środa, 2014.05.21 18:05, IP:178.162.199.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Engell: Niech wszyscy przypomną sobie, szczególnie ci z poprzedniej socjalistycznej epoki, że Fort VII posiadał polskiego patrona - majora Floriana Dąbrowskiego. Dopiero w 1970 r. sprawę utajniano robiąc Poznaniaków na idiotów. Wmawiano, że Fort VII rzekomo miał leżeć przy ul. Dąbrowskiego (w tym przypadku Jana Henryka i to generała). Tyle, że tak naprawdę chodziło o majora z 1848 r., który walczył pod Miłosławiem. Przecież o tym polskim patronie pisała także Kronika Miasta Poznania w 1959 r. (a więc także w "komunie") w relacji inż. Ignacego Kaczmarka, który był członkiem Komisji cywilno-wojskowej, która ustanowiła ów polski patronat rozkazem nr 1744/30 z dnia 24.XII.1930 r. (papiery prof. Andrzeja Wojtkowskiego, sygn. 3959 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu).
dodano: Wtorek, 2018.05.01 09:34, IP:213.238.87.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz